AktualnościUprawa ziemiRolnictwo 4.0Zmiany klimatuErozja glebUBI-LAWIProjekt zapobiegania erozjiŚrodowisko wykształcenieMapaDataKontakt/Stopka redakcyjnaDatenschutz
deutsch polski ceský :: Podgląd wydruku
Uprawa ziemi / UBI-LAWI / 

Kształtowanie środowiska w rolnictwie - innowacyjne metody kształcenia zawodowego w zakresie ochrony gleb w rolnictwie

 

Najlepszą drogą do trwałego zapewnienia standardów unijnych dot. gospodarowania, jest pakiet innowacyjnych środków/metod dalszego kształcenia fachowców, informacji i kształtowania świadomości oraz fachowego doradztwa.  Dzięki wspólnym wielkościom odniesienia (obszar dorzecza Nysy) z podobnymi warunkami przyrodniczymi,  lepiej pokonane mogą zostać inne różnice/bariery przyrodniczo-przestrzenne. Jednocześnie, z perspektywy ochrony gleby w rolnictwie,  istotny wkład może zostać wniesiony w realizację unijnej dyrektywy wodnej.

 

Celem wspieranego przez Interreg projektu trwającego do 30 czerwca 2008 jest:

Budowa transgranicznej służby informacyjnej dot. ochrony gleb w rolnictwie, przy wykorzystaniu następujących metod (punktów konsultacyjnych):

 

  1. Gospodarstwo konsultacyjne z bezorkową uprawą gleby na Dolnym Śląsku i w Saksonii
  2. Dwujęzyczny portal internetowy i materiał roboczy dot. ochrony gleb w rolnictwie
  3. Komputerowe pomoce decyzyjne dla doradztwa rolniczego i rolników na Dolnym Śląsku i w Saksonii (EROSION2D, EXCEL-pomoc decyzyjna - nacisk na glebę), adaptacja, przykładowe zastosowanie na powierzchni części obszarów objętych projektem
  4. Spotkania w celu kształcenia fachowego i wymiany doświadczeń