AktualityVyužití půdyEkologická výchowaSat.gestützte UmweltbildungGeo-MedienPřírodní infostaniceVodní hospodářstvíStreuobstMapaDataKontakt / TirážDatenschutz
deutsch polski ceský :: Náhled před tiskem
Ekologická výchowa / Vodní hospodářství / 

„Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách – Rámcový projekt Trinacionální sítě ekologické výchovy“

 

 

 

 

 

Praktický modul „Vodní hospodářství“

 

Od poloviny roku 2010 je v Sasku a České republice v rámci Opens external link in new windowTrinacionální sítě ekologické výchovy (TNU) realizován přeshraniční rámcový projekt podpořený z dotačního programu Cíl 3 „Evropského fondu pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti“. Nositelem projektu je Saská zemská Nadace pro přírodu a životní prostředí.

 

Cílem projektu je docílit kvalitativního pokroku poskytovatelů nabídek EVVO ve vztahu k vlastní profesionalizaci a k vzdělávacím aktivitám prostřednictvím vývoje nových a inovativních nabídek.

 

Sdružení Opens external link in new windowChristlich-Soziale Bildungswerk Sachsen e.V. a český partner Opens external link in new windowVenkovský prostor o.p.s. mají v rámci projektu společně na starosti realizaci praktických modulů „Vodní hospodářství“ a Opens internal link in current window"Přírodní infostanice".

 

Hlavním tématem praktického modulu "Vodní hospodářství" je vytvoření e-learningové platformy. S její pomocí mají být v přehledných výukových jednotkách zprostředkována následující témata 

 

  • Základní informace o koloběhu vody
  • O vzniku povodní
  • Odvodnění sídelních oblastí a 
  • O praktických možnostech hospodaření se srážkovou vodou.

 

Výukové procesy jsou podpořeny integrací různých testů a komunikačních modulů.

 

Cílové skupiny této online-aplikace jsou uživatelé půdy (zemědělci), obce, vlastníci pozemků a žáci.

 

 

 

Prostřednictvím následujícího odkazu se dostanete k e-learningové platformě:

Témata:

 

Akce