AktualityVyužití půdyEkologická výchowaSat.gestützte UmweltbildungGeo-MedienPřírodní infostaniceVodní hospodářstvíStreuobstMapaDataKontakt / TirážDatenschutz
deutsch polski ceský :: Náhled před tiskem
Ekologická výchowa / Vodní hospodářství / Tschechisch / 

„Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách – Rámcový projekt Trinacionální sítě ekologické výchovy“

 

 

 

 

 

Informační akce

"Naučit se hospodařit s dešťovou vodou: e-learningová platforma VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ"

 

Možnosti, které nabízí e-learningová platforma „Vodní hospodářství“ v ekologické výchově, byly představeny dne 18. ledna 2012 v Ekocentru  „Střevlík“ v Oldřichově v Hájích nedaleko Liberce.

 

Vedle představení vzdělávací nabídky a zajímavých informací k tématu e-learningu nabídla tato akce možnost diskutovat a informovat se o aktuálních tématech vodního hospodářství.

 

 

Přednášky v rámci informační akce:

 

 

Initiates file downloadNové cesty ekologické výchovy v Sasku a Česku

 

Initiates file downloadPraktický modul Vodní hospodářství


Initiates file downloadE-learningová platforma k praktickému modulu Vodního hospodářství 


Initiates file downloadeLearning k podpoře formální a neformálních výukových procesů: praktické zkušenosti TU Drážďany


Initiates file downloadZměny klimatu a hydrologická bilance

 
Initiates file downloadOchrana před povodněmi blízká přírodě

 

 

Další informace o programu naleznete Initiates file downloadv letáku k této akci.

 

  

Pro zástupce ekovýchovných organizací z Česka a Saska byla v Ekocentru STŘEVLIK přestavena e-learningová platforma a výhody jejího využití.
(Fotografie: CSB)

 

 

Initiates file downloadTisková zpráva

 

 

 

Pilotní online kurz

k e-learningové platformě VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

 

Dne 18. ledna 2012 se s cílem seznámení s e-learningovou platformou a výměny informací ohledně aktuálních vodohospodářských témat setkali zástupci ekovýchovných organizací z Horní Lužice a Česka v Centru ekologické výchovy „Střevlik“ v Oldřichově v Hájích.

 

V týdnu od 23. do 27. ledna 2012 využilo navíc 24 lektorů ekologické výchovy ze Saska a Česka příležitost k pilotnímu odzkoušení a testování výukové platformy v rámci Initiates file downloadModelového online kurzu, s podporou CSB a Venkovského prostoru o.p.s..

 

 

Bližší informace k průběhu online kurzu naleznete Initiates file downloadzde.

 

 

 

Úvodní stránka e-learningové platformy VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

 

 

 

Projektový týden v Sasku

Ekologická výchova po internetu: Žáci testují e-learningovou platformu „Vodní hospodářství“

 

Šestnáct žáků 9. třídy Gymnázia G. E. Lessinga v Hoyerswerdě absolvovalo on-line kurz na téma „Vodní hospodářství“, a podrobilo tak e-learningovou platformu praktickému testu. Projektový týden, který byl realizován společně s centrem pro ochranu přírody Oberlausitzer Bergland e. V. v obci Neukirch, byl rozdělen do čtyř termínů a konal se v době od 10. května do 28. července 2012. V závěru děti na školním pozemku, který byl v roce 2006 kompletně přebudován, zkoumaly, jaký přínos pro vyrovnanou vodní bilanci mohou mít nejrůznější opatření přirozeného hospodaření s dešťovou vodou a měly tak možnost v praxi uplatnit znalosti, kterých v on-line kurzu nabyly.

 

 

 

 

Žáci 9. třídy při práci v on-line kurzu (Foto: CSB)
Pan Grusdat, učitel zeměpisu na Gymnáziu G. E. Lessinga (uprostřed), vysvětluje účastníkům on-line kurzu hospodaření s dešťovou vodou na školním pozemku (Foto: K. Wigrim)
Rybník vzniklý po zrušení nepropustného povrchu plochy školního dvora (Foto: CSB)
Účastníci on-line kurzu u rybníka na přestavěném školním dvoře (Foto: K. Wigrim)

 

 

 

 

Projektový týden v Česku

Žáci se učí na e-learningové platformě „Vodní hospodářství“ s cílem budoucích úprav areálu školy

 

V rámci projektového týdne od 12. do 30. října 2012 proběhl online-kurz „Vodní hospodářství“ s 11 žáky 1. ročníku Střední odborné školy Liberec, oboru zahradnictví. Realizačním partnerem projektového týdne v Česku byl Venkovský prostor o.p.s. z Liberce. Dne 30.10.2012 navštívili účastníci online-kurzu společně s žáky 2. ročníku SOŠ Liberec úpravnu vody v Bedřichově. Zaměstnanci úpravny žákům představili proces čištění vody, která je pak jako pitná voda distribuována libereckým domácnostem a dalším spotřebitelům.
 
 Na jaře se žáci školy plánují zapojit do realizace opatření na zlepšení hospodaření s dešťovou vodou v areálu SOŠ Liberec. V současné době jsou zpracovávány plány úprav venkovních částí zahradnictví. Doposud zhutněné hospodářské cesty budou uvolněny a dostanou přírodě blízkou profilaci. Mimoto budou za pomoci žáků instalovány povrchy cest pro zlepšení vsakování dešťové vody a z problematických míst bude voda svedena do zatravněné části pozemku.

 

 

 

Realizace online-kurzu "Vodní hospodářství" ve školní počítačové učebně (Foto: VP)
Příprava realizace kurzu (Foto: CSB)
Paní Dosedělová osvětluje budoucí úpravy školního areálu zahradnictví (Foto: CSB)
Návštěva účastníků online-kurzu v úpravně vody v Bedřichově (Foto: VP)

 

 

 

Seminář "Nová média - e-learning v ekologické výchově"

 

Co chápeme pod pojmem e-learning? Jaké možnosti nabízí e-learning pro ekologickou výchovu? Jak se spravuje online kurz? Odpovědi na tyto a další otázky poskytl seminář „Nová média – e-learning v ekologické výchově“, který se konal 26. února 2013 na Vysoké škole Zittau/Görlitz. Pozvání přijalo 15 účastníků ze Saska a z Čech. Sami si mohli vyzkoušet, jak funguje učení s podporou internetu a jak je možné využít e-learningové platformy pro doplnění ekovýchovných nabídek. Na příkladu e-learningové platformy „VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ“, která byla vytvořena v rámci projektu Cíl 3 „Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Česku“, přitom bylo díky odborným referentům simulováno, jak jednoduché je vyhotovení a správa online kurzu.

 

Initiates file downloadLeták k akci 

 

Přednášky ke stažení:

 

Initiates file downloadE-learning na Vysoké škole Zittau/Görlitz 

Initiates file downloadProjekt „Nové cesty“ a e-learningová platforma „Vodní hospodářství“

Initiates file downloadŠkolicí materiál: Správa online kurzů 

 

Budova Vysoké školy Zittau/Görlitz (Foto: CSB)
Přednáška o e-learningu na Vysoké škole (Foto: CSB)
Školení k vyhotovení online kurzů (Foto: CSB)
Diskuze (Foto: CSB)