AktualityVyužití půdyLandwirtschaft 4.0KlimawandelPůdní erozeUBI-LAWIProjekt prevenceEkologická výchowaMapaDataKontakt / TirážDatenschutz
deutsch polski ceský :: Náhled před tiskem
Využití půdy / 

Využití půdy (zemědělství)

Svobodný stát Sasko, Spolková vláda i Evropská komise schválili celou řadu nařízení

k ochraně půdy a vod. Zde je třeba zdůraznit především Evropskou rámcovou

směrnici o vodách. Také pro legislativní periodu strukturálních fondů po roce 2014

bude realizace opatření ekologického zemědělství ještě významnější.

 

Od roku 2000 se sdružení Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. (SLK)

a Christlich-Soziale Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB) podílejí na projektech a

různých iniciativách pro optimalizaci udržitelného zemědělství v Sasku.