AktualnościUprawa ziemiZmiany klimatuErozja glebUBI-LAWIProjekt zapobiegania erozjiŚrodowisko wykształcenieMapaDataKontakt/Stopka redakcyjnaDatenschutz
deutsch polski ceský :: Podgląd wydruku
Uprawa ziemi / Erozja gleb / 

Erozja gleb

Symulacyjny model E2D

 Gleba jest niepomnażalnym dobrem naturalnym i wraz z powietrzem, wodą i energią słoneczną - podstawą całego życia na ziemi. Dlatego też zachowanie i ochrona gleby, wraz z jej funkcjami naturalnymi i użytkowymi, nierozerwalnie związane są z przyszłością człowieka i  z odpowiedzialnością za środowisko naturalne.

(Leitlinien des Bodenschutzes, SMUL 1997/ Wytyczne do ochrony gleby SMUL 1997)

Uwarunkowane erozją przemieszczenie się żyznych gleb, obok zużywania się powierzchni, szkodliwego zagęszczenia gleby, istotnego dla środowiska nanoszenia i znoszenia substancji,  jest priorytetowym zagadnieniem starań o ochronę gleby.

 

EROSION 2D

  • jest fizycznym modelem do symulacji erozji powierzchniowej, spowodowanej działaniem wody, przy pojedynczych, ekstremalnych opadach deszczu,
  • oblicza spływ powierzchniowy (m3/m) i zmywanie gleby  (kg/m²),
  • rejestruje obszarowe i czasowe ryzyka erozyjne np. na powierzchniach pól.

 

Wyniki służą rolnikom jako pomoc decyzyjna odnośnie działań uprawowych mających na celu zmniejszenie erozji,  a w urzędach ds. rolnictwa wykorzystywane będą do zastosowania działań mających na celu zmniejszenie erozji lub jej zapobieganie.

 

Cele

  • Zachowanie sprawności gleb i ich funkcji ekologicznej jako podstawy życia,
  • Ocena powierzchni zagrożonych erozją i działań uprawowych chroniących przed erozją,
  • Uwrażliwienie, public relations (imprezy informacyjne, szkolenia) i utworzenie sieci ochrony gleby w rolnictwie w Saksonii.

 

Saksońskie Kuratorium Obszarów Wiejskich e. V., wraz z odpowiednim Urzędem ds. rolnictwa, przy fachowym wsparciu Saksońskiego Urzędu ds. Rolnictwa przeprowadziło w latach  2000 - 2007  dokładne badania szacunkowe  w zakresie erozji. Objęły one praktycznie całą powierzchnię pól na obszarach działania Urzędów Pirna, Freiberg-Zug, Zwönitz, Zwickau, Plauen, Rötha (Do pobrania: Folder projektu, PDF, 249 kB).

Tematy:

 

Zageszczenie gleby

Portal internetowy dot. gleb