AktualnościUprawa ziemiŚrodowisko wykształcenieMapaDataKontakt/Stopka redakcyjnaDatenschutz
deutsch polski ceský :: Podgląd wydruku
Kontakt/Stopka redakcyjna / 

Proszę się z nami skontaktować:

 Osoba do kontaktu dla Państwa: Marek Karłowski 

Nazwisko:
Email:
Państwa wiadomość:

 

Dane do kontaktu

Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V./Chrześcijańsko - Społeczne Stowarzyszenie Saksonii

Dyrektor: Peter Neunert
Kurze Straße 8
01920 Nebelschütz OT Miltitz
Tel.: 035796 / 971-0
Fax: 035796 / 971-16

 

www.csb-miltitz.de

 

 

 

Diese Internetpräsentation wurde mit Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziel 3/Cil 3-Programms über das Projekt „Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen – Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung“ erstellt.

 

 

     

    

 

 

 

Wygląd strony & programowanie

Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH/Stowarzyszenie Inżynierów Prof. Dr. Sieker sp. z o.o.
Rennbahnallee 109A
D-15366 Hoppegarten
Tel.: 03342 3595-0
Fax.: 03342 3595-29

 

www.sieker.de

 

Zwolnienie z odpowiedzialności:

 

1. Treść oferty online

Autor nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność czy jakość  udostępnionych informacji.  Wyklucza się roszczenia w stosunku do autora, które dotyczą szkód w strefie materialnej lub ideowej, które spowodowane zostały wykorzystaniem lub niewykorzystaniem prezentowanych informacji lub  wykorzystaniem informacji błędnych lub niekompletnych, o ile ze strony autora nie ma stwierdzonej, uczynionej z premedytacją winy lub winy spowodowanej zaniedbaniem. 

Wszystkie oferty pozostają wolne i są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełniania lub kasowania fragmentów stron lub całej oferty bez wcześniejszego informowania o tym, a także do przejściowej lub definitywnej rezygnacji z udostępniania treści. 

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do obcych stron internetowych  ("Hyperlinks"), które znajdują sie poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność wchodzi w życie tylko w tym przypadku, gdy autor ma wiedzę odnośnie ich treści  i z punktu widzenia technicznego byłoby to możliwe, aby zapobiec korzystaniu - w przypadku treści niezgodnych z prawem.

Autor zaznacza tutaj wyraźnie, że w momencie tworzenia linków, na stronach do których one odsyłają, nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd, treści lub autorstwo stron, do których odsyłają linki. Dlatego też autor wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści zawartych na wszystkich stronach, do których odsyłają linki, które zostały zmienione po utworzeniu tych linków.  To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odnośników utworzonych w obrębie własnej oferty internetowej, a także wpisów osób obcych w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne i niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z takich informacji odpowiada osoba odpowiedzialna za stronę, na którą przekierowały linki, a nie ta, która jedynie poprzez linki na te strony przekierowywuje. 

3. Prawa autorskie i zastrzeżenie znaku

We wszystkich publikacjach autor jest zobowiązany do uwzględniania praw autorskich wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów, a także wykorzystywania samodzielnie stworzonych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i  tekstów lub  wykorzystywania nie wymagających licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów.  Wszystkie wymienione w ofercie Internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki firmowe i towarowe bez ograniczeń podlegają przepisom obowiązującego prawa dot. znaków chronionych i prawa własności każdego wpisanego właściciela. Tylko na podstawie zwykłego wymienienia nie należy wyciągać wniosku, że znaki firmowe nie są chronione przez prawa osób trzecich! Prawa autorskie opublikowanych, samodzielnie utworzonych przez autora informacji pozostają u autora stron. Zabronione jest powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów  w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez zgody autora. 

4. Ochrona danych

Jeżeli w obrębie oferty Internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobistych lub handlowych (adresy e-mailowe, nazwiska, adresy), to  ich podawanie ze strony użytkownika jest dobrowolne.  Wykorzystanie i opłata za wszystkie oferowane usługi - jeżeli jest to technicznie możliwe i możliwe do przyjęcia - dozwolone jest także bez podawania takich danych lub przy podaniu danych anonimowych lub pseudonimu. Niedozwolone jest wykorzystanie przez osoby trzecie  danych kontaktowych opublikowanych w ramach stopki redakcyjnej lub informacji porównywalnych,  takich jak adresy, numery telefonów i faksów, a także adresów e-mailowych w celu przesłania informacji, które nie były zamawiane. Zastrzegamy sobie prawo do podejmowania kroków prawnych w stosunku do osób rozsyłających takie spamy i działających wbrew temu  zakazowi. 

5. Skuteczność prawna zwolnienia z odpowiedzialności

To zwolnienie z odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej; o której mowa była na tej stronie, o ile fragmenty lub pojedyncze sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie odpowiadają w całości obowiązującemu prawu, nie dotyczy to pozostałych fragmentów dokumentu w zakresie ich treści i ważności.