AktualnościUprawa ziemiRolnictwo 4.0Zmiany klimatuErozja glebUBI-LAWIProjekt zapobiegania erozjiŚrodowisko wykształcenieMapaDataKontakt/Stopka redakcyjnaDatenschutz
deutsch polski ceský :: Podgląd wydruku
Uprawa ziemi / Projekt zapobiegania erozji / 

Troska o saksońskie grunty uprawne

Celem dwuletniego działania projektowego było stworzenie warunków efektywnej wymiany wiedzy w zakresie ochrony gleb i wód w Saksonii. Jego realizacja przebiegała przy użyciu środków pomocowych Saksońskiego Ministerstwa ds. Środowiska i Rolnictwa i przy fachowej współpracy z Saksońskim Urzędem ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii.

 

Zdania wpasowywały się w system transferu wiedzy na temat wdrażania Europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej na obszarach rolniczych.

 

W 173 gospodarstwach przeprowadzona została ankieta dotycząca następujących zagadnień: 

  • stosowane gospodarowanie azotem
  • stosowana ochrona przed erozją 
  • akceptacja określonych działań mających na celu zmniejszenie ilości azotu i zmniejszenie erozji.

 

Koncepcja metodyki doradczej na obszarach priorytetowych została opracowana podczas dyskusji z Projektową Grupą Roboczą. W ramach czterech działań demonstracyjnych w działania  grup roboczych na obszarach priorytetowych włączone zostały modele EROSION-3D i REPRO. Wykorzystano je w licznych gospodarstwach rolnych w różnych regionach  Saksonii .

Oglądanie pola uprawianego metodą bezorkową w pobliżu  Großenhain

 

 

 

Artykuł

Download

Ulotka nt. projektu

1,2 MB

Analiza ankiety- streszczenie

192 KB

Materiał fachowy "Zapobieganie" -długa forma-

1,1 MB

Materiał fachowy "Troska o grunty uprawne"

Źródło: Neue Landwirtschaft 2/2011

2,9 MB