AktualnościUprawa ziemiRolnictwo 4.0Zmiany klimatuErozja glebUBI-LAWIProjekt zapobiegania erozjiŚrodowisko wykształcenieMapaDataKontakt/Stopka redakcyjnaDatenschutz
deutsch polski ceský :: Podgląd wydruku
Uprawa ziemi / Rolnictwo 4.0 / 

 

Opis projektu

Digitalizacja procesów, wykorzystanie techniki na bazie czujników lub systemów

lokalizacyjnych odgrywa coraz większą rolę także w rolnictwie. Dzięki inteligentnym

rozwiązaniom systemy biologiczne będą dokładniej zagospodarowywane. Wynikają z

tego pozytywne efekty dla środowiska, zasobów naturalnych, zwierząt użytkowych,

konsumentów, ale też dla samych rolników. Znajdujemy się dopiero w fazie początkowej

rozwoju. Rolnictwo 4.0 oznacza cyfrową transformację w rolnictwie. Mały projekt

ukierunkowuje spotkania i wymianę fachową na aktualny rozwój w tym zakresie. Wskazany

zostanie efekt procesów innowacyjnych w gospodarce rolnej oraz ich istotność systemowa

dla bioróżnorodności i żyzności gleby. W celu zagwarantowania osiągnięcia celów fachowych,

niezbędne jest włącznie w działania dwóch lokalizacji znajdujących się poza Euroregionem.

Borna organizuje Dożynki Saksońskie. Ta obszerna platforma jest niezbędna do

efektywnej wymiany fachowej oraz oddziaływania na szeroką skalę. Köllitsch, jako

gospodarstwo dydaktyczno - badawcze, oprócz powierzchni dysponuje również ważną

infrastrukturą.

 

Cel projektu

Celem jest wzrost świadomości oraz poprawa wymiany doświadczeń odnośnie innowacyjnych

procesów gospodarki rolnej.

 

Działania

Dni Pola w Saksonii i na Dolnym Śląsku

Prezentacja w dożynkach w Sulikowie i Borna

Warsztaty zimowe

 

Czas trwania projektu

01.04.2019 - 31.03.2020

 

Partner projektu

Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie

 

Veranstaltungen

Initiates file downloadDzien pola Baruth 23.05.2019

Initiates file downloadDzien pola Sulikow 07.06.2019

Initiates file downloadDzien pola Köllitsch 19.06.2019

Initiates file downloadDzien pola Sulikow 12.09.2019

Initiates file downloadWarsztaty zimowe 9./10.01.2020

 

Publikacje

Initiates file downloadFlyer projektu

Initiates file downloadImpresje dzien pola Baruth 23.05.2019

Initiates file downloadImpresje dzien pola Sulikow 07.06.2019

Initiates file downloadImpresje dzien pola Köllitsch 19.06.2019

Initiates file downloadImpresje dzien pola Sulikow 12.09.2019

Initiates file downloadImpresje Saksonskiie Dozynkii Krajowe Borna 4.-6.10.2019

Initiates file downloadKomunikat prasowy (warsztaty zimowe Dobkow 9.-10.01.2020)

Initiates file downloadWyklad "Dopasowanie w uprawie roslin" (warsztaty zimowe Dobkow 2020)

Initiates file downloadWyklad "Rolnictwo odnawialne" (warsztaty zimowe Dobkow 2020)

 

Papiery

Opens external link in new windowLogin

 

 

 

 

Opens external link in new windowMały projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.